SƠN CHỐNG THẤM NIPPON WP100

SƠN CHỐNG THẤM NIPPON WP100 là chất chống thấm dùng cho các cấu trúc xi măng và bê-tông như Sân thượng, nền nhà, tường …

Scroll to Top